Jowita

Jowita


 • 3m
 • 내가 방문한 도시와 국가

  Uwielbiam wyjazdy i podróże.
  Byłam w Egipcie, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Niemczech, Holandii, Danii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Węgrzech, USA, na Litwie i Białorusi.

 • 나의 자랑스러운 업적

  Moim największym osiągnięciem jest mój syn.

 • 다른 문화에 대한 나의 관심

  Interesują mnie tematy związane ze sztuką i kulturą głownie europejską, ale jestem otwarta na wielokulturowość- pociąga mnie np. bliższy i dalszy wschód.

 • 저는 ~의 전문가 입니다.

  Z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu
  jestem doświadczonym artystą plastykiem.
  Znam się również na budowie domów jednorodzinnych. 😉 ( kilka zbudowałam)

 • 개인적인 도전

  Osobiste wyzwanie to osiągnięcie harmonii i poczucia szczęścia życiowego.
  Było wiele ciężkich momentów...
  Do największych wyzwań zaliczam pokonanie własnych ograniczeń emocjonalnych.

 • 1년동안 외국 생활 하기

  Mieszkałam już za granicą przez dwa lata.
  Teraz mogłabym wyjechać do kraju, gdzie jest dużo słońca i pogodni mieszkańcy np. do Grecji.

 • 저는 ~에 대해 이야기 하는 것을 즐깁니다.

  Interesują mnie rozmowy o wszystkim. Jednak najmniej jestem związana z zagadnieniami technicznymi.

 • 세상을 더 좋은 곳으로 만들기

  Powinniśmy zadbać o szczerość i serdeczność w kontaktach międzyludzkich.
  Mniej rywalizacj, więcej sympatii i wsparcia.
  Szacunek i empatia wobec świata przyrody.

 • 개인적인 기술

  Rysunek, malarstwo

 • 어린시절의 즐거움

  Zabawa z rówieśnikami a nawet nauka w szkole ( za wyjątkiem fizyki i chemii) - to lubiłam.
  Coroczne wakacje na mazurach- to kochałam.

 • 지금으로부터 10년 후

  We własnym domu.

 • 옛날이 더 좋았어요

  Bliższe relacje i kontakty międzyludzkie.
  Mniej czasu spędzanego w Internecie, którego nie było, więcej czasu dla rodziny i przyjaciół, znajomych.
  Świat wydawał się bardziej poukladany, prostszy i przewidywalny.

 • 지금이 더 나아요

  Oczywiście niezaprzeczalnie największy postęp nastąpił w dziedzinie informatyki i medycyny, motoryzacji.

 • 사람들이 ~에 대해 더 많이 알았으면 좋겠습니다.

  Ludzie powinni bardziej odczuwać i współodczuwać. Jeśli chodzi o wiedzę, to powinniśmy ciągle zgłebiać tajemnice naszego mózgu, przeszłości naszej planety..
  Zresztą są niezliczone ilości tematów i zagadnień, na temat których wiedza jest jeszcze nieostateczna i niedostateczna.

 • 미래에 대한 나의 느낌

  Staram się optymistycznie myśleć o przyszłości

 • 인간 본성에 대한 나의 의견

  Człowiek zdolny jest do największych dzieł i do największego poświęcenia.
  Jednocześnie potrafi być niezwykle egoistyczny i działać w sposób skrajnie destrukcyjny i autodestrukcyjny.
  Natura człowieka jest niejednorodna i skomplikowana.

 • 과대평가 또는 과소평가

  Bezinteresowność, życzliwość, kultura osobista są na cenzurowanym.
  Przecenia się spryt życiowy.

 • 세계를 향해 외쳐보세요!

  Świecie nasz, świecie nasz chcę być z tobą w zgodzie....( cytat)
  Trzymaj się Świecie.😉

...

댓글